Профил на купувача

Публикуван / Обновен Документ
21.04.17 /
14.09.2017 – 10:59
Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“ за учебната 2017/2018г.“
Решения
19.12.16 /
16.02.2017 – 16:14
Доставка на закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов”, гр. София
Изтекли
14.12.16 /
19.12.2016 – 10:16
Доставка на закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов”, гр. София
Изтекли
01.09.16 /
14.12.2016 – 12:03
Обществена поръчка с предмет “ Доставка на закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас в 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов”, гр. София“
Изтекли
07.12.15 /
01.09.2016 – 09:14
Доставка на закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов”, гр. София
Изтекли
05.11.15 /
18.02.2016 – 09:17
Доставка на топлинна енергия за нуждите на 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов „
Изтекли
13.10.15 /
01.09.2016 – 09:14
Информация за изпълнение на Договор за доставка на закуски от І-ви до ІV-ти клас на 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов”, гр. София
Изтекли
30.09.15 /
30.09.2015 – 10:11
Договор за доставка на закуски от І-ви до ІV-ти клас на 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов”, гр. София и ценово предложение
Решения
31.08.15 /
30.09.2015 – 09:18
Доставка на закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов”, гр. София
Изтекли
01.10.14 /
21.09.2015 – 00:28
Вътрешни правила за поддържането на рубриката „Профила на купувача” в официалния сайт на 119 СОУ
Активни