Детска Градина № 4 „Бреза“
гр. Стара Загора

 

Детска градина № 4 „Бреза“ Стара Загора е целодневна детска градина с общинско финансиране.