Мисия и визия

I. МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална , културна и родова идентичност. Да възпитаваме хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие,основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили , с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания , умения, компетенция, умеещи да взаимодействат с околните.

 

II. ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Утвърждаване на ДГ №4 ”Бреза”, като желано и любимо място за децата, осигуряващо им равен шанс и качествено образование, чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите. Утвърждаване детската градина, като среда за културна и възпитателно-образователна работа, център за творчество и сътрудничество между деца, родители и учители.