Групи

І-ва група “Слънчо” – деца от 3 до 4 години
І-ва група “Патиланци” – деца от 3 до 4 години
ІІ-ра група “Мечо Пух” – деца от 4 до 5 години
III-та група “Мики  Маус” – деца от 5 до 6 години
III-та група “Калинки” – деца от 5 до 6 години
Подготвителна предучилищна група “Бон-Бон” – деца от 6 до 7 години