Групи

І-ва група „Слънчо“ – деца от 3 до 4 години
І-ва група „Патиланци“ – деца от 3 до 4 години
ІІ-ра група „Мечо Пух“ – деца от 4 до 5 години
III-та група „Мики  Маус“ – деца от 5 до 6 години
III-та група „Калинки“ – деца от 5 до 6 години
Подготвителна предучилищна група „Бон-Бон“ – деца от 6 до 7 години