Групи

І-ра група „Мечо Пух“ – деца от 3 до 4 години
II-ра група „Мики Маус“ – деца от 4 до 5 години
II-ра група „Калинки“ – деца от 4 до 5 години
III-та група „Бон-Бон“ – деца от 4 до 5 години
ІV-та група „Слънчо“ – деца от 6 до 7 години
ІV-та група „Патиланци“ – деца от 6 до 7 години