Група „Слънчо“

Учители:

Кремена Георгиева

Нина Мирчева

Пом. възпитател

Янита Стоянова

Седмица на бащата 05. 11. 2018- 09. 11. 2018г.

Седмица на бащата- Кулинарно състезание в III А група 05- 09. 11. 2018 г.

III А група „Слънчо“ закри Седмицата на бащата със своето Кулинарно състезание, на което се подплати емоционалната връзка между мъжете в семейството и децата- стана ясно, че не само мама може да прави сандвичи вкъщи!

И освен основната цел, която се постигна, децата развиха своите умения за моделиране на форми, използване на комбинация от цветове за пресъздаване на реални обекти и предмети, чрез хранителни продукти, служещи за аналог на действителните; приложиха богата фантазия и креативно мислене при създаването на различни конфигурации, като същевременно се затвърдиха знанията за приложението на някои зеленчуци и тяхното значение за човешкото здраве!

А за групата- създаване на перманентно взаимодействие с родителите!

Национална седмица на четенето, регламентирана от МОН във връзка със Стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2017- 2018 г.

(видове дейности изпълнени от III А група през седмицата на четенето)

Национална седмица на четенето 22- 26. 10. 2018 г – кратка презентация за повече информация;

Формиране на отношение към книгата, начини на нейното съхранение и оценяване важността ѝ като „Прозорец към света“. Създаване на интерес към приказките, видовото им разнообразие и извличане на поуки от тях.

„Денят на независимостта на България“- групов проект на децата от III А група „Слънчо“

Денят на независимостта- проект на III А група Слънчо 2018-2019 г. – кратка презентация за повече информация;

…и още в духа на национализма през учебната 2018- 2019 г. – кратка презентация за повече информация;

Денят на Независимостта беше отбелязан в III А група „Слънчо“, чрез групов проект, формиращ умения за екипна работа, проява на толерантност, уважение, разбиране и креативност, чрез използване на различни изобразителни техники и материали, съчетано с възпитаване в почит към национални празници, тяхното значение за „българщината“ и конкретни знания за типични символи, паметници, природни забележителности и характерен поминък в отделни области от родината.

Тренинг на тема: „Великден в моя втори дом”- взаимодействие с родители

(тренинг във II а група „Слънчо“за учебната 2017- 2018 г.)

Тренинг с родителите на тема- Великден в моя втори дом- II Aгрупа– кратка презентация за повече информация;

Непрекъснато взаимодействие, активизиране и мотивиране на родителите, чрез включване в предпразнична подготовка за Великден. Създаване на желание за осъществяване на последващи срещи с общи цели между родители и детска градина, насочени към положителни емоционални взаимоотношения!

„В  чудния   свят   на   приказките“

(сценарий за пролетно тържество във II а група „Слънчо“за учебната 2017- 2018 г.)

Нестандартно тържество изпълнено с много емоции, смях и щастие по лицата на деца и родители!

„Празникът на мама в детската градина“

(тържество за 8- ми март в I а група „Слънчо“ за учебната 2016- 2017 г.)

2016 г. 8- ми Март в I А група Слънчо– кратка презентация за повече информация;

Анотация:

Всички деца в детската градина заспиват и както винаги, така и в деня на празника, при тях идва Феята на сънищата, която ги отвежда в различни светове! Този ден, тя знае, че всички майки имат празник и затова решава да превърне децата във възрастни, за да влязат в ролята на своите родители и учители, пресъздавайки сутрешния прием, утринната гимнастика и провеждането на ситуация, която включва запознаване с празника на майката и рецитиране на стихотворения- поздравления към всички дами! След което се осъществява плавен преход към животинския свят, в който също има майки, заслужаващи да бъдат поздравени! Феята омагьосва едни деца- в пиленца, други- в зайчета, а трети- в патенца, които също със стихчета, танци и песни радват своите майки! Накрая, вълшебницата, доволна от емоционалния сън на децата, ги събужда и подканва да поздравят лично грижовните си майки с подходящи подаръци!