Група „Патиланци“

Учители:

Стефка Бешева

Сребрина Минчева

Пом. възпитател

Мария Николова