Група „Мечо Пух“

Учители:

Славена Русева

Мирослава Славова

Пом. възпитател

Росица Георгиева