Детска градина №4 „Бреза“ взема активно участие по повод „Деня на четенето“ – 23.04 и „Четяща Стара Загора“, с изяви от всички възрастови групи в детската градина.

1-ва група

Тема: „Хайде да слушаме приказки“

Цел: Разпознаване на героите от приказките приказките; съпреживяване на литературния текст.

 

2-ра група

Тема: Драматизация на приказката „Червената шапчица“

Цел: Пресъздаване на роля по избор и изграждане на взаимоотношения чрез диалог между герои от приказката.

 

 

2-ра  „А“ група

Тема: Драматизация на приказката „Дядовата ръкавичка“

Цел: Реализиране на играта – драматизация като средство за повишаване  качеството на педагогическото взаимодействие; усвояване на знания и умения по ОН Български език и литература.

 

3-та група

Тема: „Аз работя в книжарница“

Цели:

  1. Запознаване с професията „ книжар“ и въвеждане в света на книгите.
  2. Разглеждане на книжки с художествени произведения.
  3. Съчиняване на приказка и разказване пред слушатели.

 

 

ПГ група

Тема: „Трите пеперудки“

Цел: Формиране на умения за интерпретиране и предоставяне на литературно произведение.

 

ПГ „А“ група

Тема: „Светът в едно яйце“

Джани Радари – фантазен бином.

Цел: Развиване творческото въображение и фанразия у децата.

 

 

Както и по повод „Деня на Земята“ – 22.04., нашата ДГ ще отбележи събитието, като на 20.04.2018г. – (петък)  децата, заедно със своите учители и родители ще засадят  поредните нови две брезички в ДГ №4 „Бреза“.

 

 

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.