За нас

Детска градина № 4 „Бреза“, Стара Загора е детско заведение за целодневна грижа за деца. Организацията на режима на децата е целодневна.

Финансирането на Детска градина 4 „Бреза“, Стара Загора е общинско.

Директор на детска градина №4 „Бреза“, Стара Загора е г-жа Виолета Сидерова.