Група „Калинки“

Учители:

Мария Ненова

Мария Господинова

Пом. възпитател

Татяна Славова