Група „Бон-Бон“

Учители:

Ренета Бонева

Мирослава Славова

Пом. възпитател

Петя Митева